E-nástěnka

Tato e-nástěnka slouží k uveřejňování informací určených převážně pro širokou veřejnost. Informace interního charakteru, určené pro současné studenty, najdete na e-nástěnce katedry na portálu UHK (pro přístup se musíte přihlásit).

Facebook KPVHA

přidáno: 5. 1. 2013 2:58, autor: Václav Maněna   [ aktualizováno 5. 1. 2013 2:59 ]

Nové facebookové stránky katedry najdete na stránce www.facebook.com/kpvha.

Dotazník ohledně využívání mobilních technologií

přidáno: 11. 4. 2012 5:28, autor: Václav Maněna   [ aktualizováno 11. 4. 2012 5:39 ]

Vážení studenti, rádi bychom některé služby které využíváte ke studiu do budoucna upravili tak, aby je bylo možné využívat i na mobilních telefonech, tabletech a podobných zařízeních. Vyplněním krátkého dotazníku nám pomůžete lépe přizpůsobit studium Vašim potřebám.

Upozornění k praxi

přidáno: 12. 10. 2011 6:31, autor: Vendula Potměšilová

Upozornění k praxi

 
Vážení studenti,
praxe je nutné vykonávat v letních měsících, tj. červen – srpen, nejdříve však v květnu a nejpozději v září (v případě, že budete vykonávat praxi koncem srpna a v měsíci září, je nutný zápis do dalšího ročníku, neboť se 31. 8. uzavírá FIS). Praxe v dřívějších měsících nebudou akceptovány, protože nebudete mít podepsanou Smlouvu o praxi s příslušným archivem (institucí), kterou zajišťuje UHK. Pokud i tak praxi vykonáte, nebudou vám za ně udělovány zápočty a praxi budete muset opakovat v řádném termínu. Výjimku tvoří archivy spadající pod SOA Praha. Tam je možný výkon praxe v jakémkoliv termínu. Formulář na praxi odevzdávejte mně do 15. března. Formulář slouží pro účely vytvoření Smlouvy na praxi, nikoli jako potvrzení o výkonu. Nejprve tedy odevzdáte formulář k uvedenému datu, poté vykonáte praxi, vyžádáte si potvrzení s hodnocením, pokud jej instituce (archiv) neodešle přímo škole, doručíte jej mně (stačí naskenované e-mailem: vendula.potmesilova@uhk.cz), nebo paní doc. Němečkové. Na základě tohoto potvrzení vám bude zapsán zápočet.

 

Vendula Potměšilová

Formulář na praxi

přidáno: 12. 10. 2011 6:28, autor: Vendula Potměšilová

Rozvrh prezenčního studia Mgr. archivnictví, modul A, B ZS 2011/2012, I. ročník

přidáno: 30. 9. 2011 2:42, autor: Vendula Potměšilová

!!! POZOR ZMĚNA ROZVRHU !!!!!! POZOR ZMĚNA ROZVRHU !!!!!! POZOR ZMĚNA ROZVRHU !!!

přidáno: 27. 9. 2011 3:14, autor: Vendula Potměšilová

Rozvrh kombinovaná forma studia Mgr. navazující - modul A, B

přidáno: 14. 9. 2011 4:27, autor: Vendula Potměšilová   [ aktualizováno 27. 9. 2011 3:12 ]

Rozvrh kombinovaná forma studia počítačová podpora v archivnictví I. - III. ZS 2011/2012

přidáno: 14. 9. 2011 4:26, autor: Vendula Potměšilová   [ aktualizováno 27. 9. 2011 3:13 ]

Rozvrh kombinovaná forma Archivnictví - historie I. - III. ZS 2011/2012

přidáno: 14. 9. 2011 4:23, autor: Vendula Potměšilová   [ aktualizováno 27. 9. 2011 3:14 ]

Aktuální informace o novém Mgr. studiu

přidáno: 9. 8. 2011 3:38, autor: Vendula Potměšilová   [ aktualizováno 9. 8. 2011 3:41 ]

Mimořádné přijímací řízení – nový magisterský obor na FF UHK

V červnu t. r. se Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové podařilo úspěšně akreditovat nový navazující magisterský studijní obor Archivnictví, který formou mimořádného přijímacího řízení otevíráme již pro akademický rok 2011/12. Obor je možné studovat jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, a to v jednom ze dvou vzájemně nezávislých modulů:

Archivnictví – modul Archivnictví a pomocné vědy historické.

Archivnictví – modul Moderní systémy v archivnictví.

Veškeré doplňující informace lze nalézt buď na webu www.uhk.cz, nebo u pracovníků studijního odd. fakulty (sarka.brezinova@uhk.cz, ivana.blechova@uhk.cz), popř. přímo na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK (vera.nemeckova@uhk.cz), (vendula.potmesilova@uhk.cz)

1-10 of 29