E-nástěnka‎ > ‎

Aktuální informace o novém Mgr. studiu

přidáno: 9. 8. 2011 3:38, autor: Vendula Potměšilová   [ aktualizováno 9. 8. 2011 3:41 ]

Mimořádné přijímací řízení – nový magisterský obor na FF UHK

V červnu t. r. se Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové podařilo úspěšně akreditovat nový navazující magisterský studijní obor Archivnictví, který formou mimořádného přijímacího řízení otevíráme již pro akademický rok 2011/12. Obor je možné studovat jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, a to v jednom ze dvou vzájemně nezávislých modulů:

Archivnictví – modul Archivnictví a pomocné vědy historické.

Archivnictví – modul Moderní systémy v archivnictví.

Veškeré doplňující informace lze nalézt buď na webu www.uhk.cz, nebo u pracovníků studijního odd. fakulty (sarka.brezinova@uhk.cz, ivana.blechova@uhk.cz), popř. přímo na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK (vera.nemeckova@uhk.cz), (vendula.potmesilova@uhk.cz)

Comments