E-nástěnka‎ > ‎

Upozornění k praxi

přidáno: 12. 10. 2011 6:31, autor: Vendula Potměšilová
Upozornění k praxi

 
Vážení studenti,
praxe je nutné vykonávat v letních měsících, tj. červen – srpen, nejdříve však v květnu a nejpozději v září (v případě, že budete vykonávat praxi koncem srpna a v měsíci září, je nutný zápis do dalšího ročníku, neboť se 31. 8. uzavírá FIS). Praxe v dřívějších měsících nebudou akceptovány, protože nebudete mít podepsanou Smlouvu o praxi s příslušným archivem (institucí), kterou zajišťuje UHK. Pokud i tak praxi vykonáte, nebudou vám za ně udělovány zápočty a praxi budete muset opakovat v řádném termínu. Výjimku tvoří archivy spadající pod SOA Praha. Tam je možný výkon praxe v jakémkoliv termínu. Formulář na praxi odevzdávejte mně do 15. března. Formulář slouží pro účely vytvoření Smlouvy na praxi, nikoli jako potvrzení o výkonu. Nejprve tedy odevzdáte formulář k uvedenému datu, poté vykonáte praxi, vyžádáte si potvrzení s hodnocením, pokud jej instituce (archiv) neodešle přímo škole, doručíte jej mně (stačí naskenované e-mailem: vendula.potmesilova@uhk.cz), nebo paní doc. Němečkové. Na základě tohoto potvrzení vám bude zapsán zápočet.

 

Vendula Potměšilová

Comments