Instituce

Státní okresní archiv Hradec Králové

Studenti získávají praktické zkušenosti ve Státním okresním archivu Hradec Králové. Archiv disponuje moderní digitalizační laboratoří, ve které se studenti mohou seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti digitalizace starých tisků, plakátů a podobných materiálů. Pracovníci archivu působí také jako externí vyučující na katedře. 
Comments