Obory

Archivnictví – historie

V oboru Archivnictví - historie je kladen důraz na osvojení poznatků a dovedností z archivní, pomocněvědné a historické oblasti, jakož i na systematické vzdělávání v oblasti cizích jazyků (latina, němčina), které zohledňuje i naprosté začátečníky.

Můžete si prohlédnout předměty, které budete studovat.

Počítačová podpora v archivnictví

Unikátní obor Počítačová podpora v archivnictví v sobě spojuje výuku tradičních historických věd s moderními informačními technologiemi a nejnovějšími poznatky dalších exaktních věd. Pro tento obor byla zřízena specializovaná, technicky výborně vybavená laboratoř. Studenti zároveň absolvují odborné praxe ve vybraných archivech, institucích a firmách. Toto atraktivní studium je na trhu práce výjimečně žádané, neboť vychovává odborníky, kteří se na jedné straně dobře orientují v klasickém archivnictví a dalších historických vědách, na druhé straně jsou schopni adaptabilně reagovat na nejnovější technické postupy a předpisy v oblasti administrativních služeb a převádět je do každodenní praxe.


Výuku v obou oborech zajišťují kromě pedagogů katedry také členové Historického ústavu Filozofické fakulty UHK, vyučující z kateder Přírodovědecké fakulty UHK, špičkoví odborníci z Akademie věd ČR a dalších institucí, i vysoce erudovaní praktici z muzeí a archivů všech typů.

Můžete si prohlédnout předměty, které budete studovat.

Comments