Práce studentů

Válka v obrazech

Dokument Válka v obrazech vznikl jako výstup z bakalářské práce studenta oboru Počítačová podpora v archivnictví. Níže si můžete prohlédnout ukázkové video z dokumentu, další informace najdete na stránkách projektu.

Staré pohlednice mikroregionu Podchlumí

Výstup bakalářské práce, která byla zaměřena na restaurování a digitalizaci pohlednic. Prohlédněte si stránky projektu.

Historický vývoj Věkoš

Výstup bakalářské práce, který obsahuje historický vývoj obce Věkoše. Na stránkách projektu naleznete kromě zajímavých informací také fotografie a katastrální mapy.

Velká francouzská revoluce

Semestralní práce studentů oboru Počítačová podpora v archivnictví, jejímž zaměřenim bylo shrnout a publikovat problematiku Francie konce 18. století a její prezentace pomocí sítě internet. Práce byla vypracovaná v rámci seminářů k předmětu Obecné dějiny 1648-1918 - 1. pod vedením Docenta Klímy. Prohlédněte si stránky projektu.

Ukázky z výuky a života katedry

Další ukázky z výuky, exkurzí a života katedry naleznete ve fotogalerii.
Comments