Projekty ESF

PROFFINO – inovace předmětů

Smyslem projektu Inovace studijních programů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (PROFFINO) je inovovat vybrané studijní programy akreditované na FF UHK takovým způsobem, aby jejich absolventi byli lépe připraveni zdolávat nástrahy praxe.
Stránky projektu PROFFINO

MODES – vzdělávání učitelů

Projekt Moderní učitel dějepisu a společenských věd (MODES), je určen všem učitelkám a učitelům základních a středních škol k prohloubení odborné kvalifikace v oborech moderní historie, pomocné vědy historické, výchova k občanství, praktická filosofie a etika, sociologie a některých oblastech průřezových témat – s důrazem na změny, které přinesla kurikulární reforma.
Stránky projektu MODES
Comments